galego :: castellano

¿Quen Somos?

ABEIRO SOCIAL, S. COOP. GALEGA é unha cooperativa de traballo asociado de servizos sociais, dotada de plena personalidade xurídica e suxeita ás disposicións da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia.¿Que Ofrecemos?

Colaboración no desenvolvemento dos programas e actividades propios dos servizos sociais de atención primaria e especializada.