SOMOS ABEIRO SOCIAL

Cooperativa galega de traballo e servizos sociais

Somos unha Sociedade cooperativa galega

Colaboramos no desenvolvemento dos programas e actividades propios dos servizos sociais de atención primaria e especializada

Independencia e profesionalidade

Contamos cun profesional especializado en cada actividade

A nosa carteira de profesionais está formada por psicólogos, traballadores sociais, pedagogos, educadores sociais…

¡Cóntanos o que precisas! A nosa intención é dar pé a proxectos moi diversos no marco dos servizos sociais.